Home > Prices > GBP £POA
1478 artworks, 124 pages

Savchenko Sergei

Gourd Sculpture

Polychrome gourds

Price: POA

Savchenko Sergei

Signs

2007
Acrylic, tempera on paper
54,5cm x 54cm

Price: POA

Savchenko Sergei

In Silver Tones

2011
Acrylic on Canvas
81cm x 65cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Version of White

Polychrome Gourds Sculpture

Price: POA

Savchenko Sergei

Conversation

1995
Tempera on cardboard
48,5cm x 65cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Untitled 20

2011
Acrylic on canvas
50cm x 61cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Polychrome Gourd Sculpture

Poluchrome painting
on gourds

Price: POA

Savchenko Sergei

From Existential Series. Version 2

2004
Acrylic, mixed media on Paper
61,7cm 47,7cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Untitled VII

2004
Acrylic, mixed media on paper
58cm x 47cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Polychrome Gourd Sculpture

Gourds
polychrome painting

Price: POA

Savchenko Sergei

Borders

2001
Acrylic, mixed media on Paper
59cm x 46,5cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Accentuation

2014
Acrylic on paper
67cm x 43cm

Price: POA

Page construction : 0.58662915229797