Home > Sizes > Large Height
303 artworks, 26 pages

Volkov Noi

Churchill’s tie

2008
81 x 15 x 15 cm
(32" x 6" x 6")
Oil on Flat Metal

Price: £1632 GBP

Volkov Noi

Van Gogh's robe

2008
74 x 43 x 23 cm
(29" x 17" x 9")
Oil on Flat Metal

Price: £2138 GBP

Volkov Noi

Van Gogh's tie

2008
81 x 15 x 15 cm
(32" x 6" x 6")
Oil on Flat Metal

Price: £1632 GBP

Volkov Noi

Self Portrait with Saskia

91 x 61 cm
(36" x 24")
Oil on Tar Paper, Canvas

Price: £3038 GBP

Zarva Sergei

Brezhnev

2007
Oil on Canvas
120 x 100 cm
(51" x 39")

Price: POA

Melnikova Olga

Bird Cherry Tree

2008
Oil on Canvas
110 x 70 cm
(43" x 28")

Price: £3488 GBP

Purlik Anatoly

Meeting

2002
Oil on Canvas
90 х 85 cm
(35" x 33")

Price: £3375 GBP

Purlik Anatoly

Tall Model

2006
Oil on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3375 GBP

Purlik Anatoly

Hamburg Dancers

2009
Acrylic on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3375 GBP

Purlik Anatoly

Games with Bull

2009
Acrylic on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: SOLD

Purlik Anatoly

Tomorrow on Upper Maslovka

2007
Oil on Canvas
100 х 70 cm
(39" x 28")

Price: £2869 GBP

Purlik Anatoly

The Boys from the Red Presnya

2008
Oil on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3375 GBP

Page construction : 0.037225961685181