Home > Sizes > Large Height
313 artworks, 27 pages

Volkov Noi

Self Portrait with Saskia

91 x 61 cm
(36" x 24")
Oil on Tar Paper, Canvas

Price: £2916 GBP

Zarva Sergei

Brezhnev

2007
Oil on Canvas
120 x 100 cm
(51" x 39")

Price: POA

Melnikova Olga

Bird Cherry Tree

2008
Oil on Canvas
110 x 70 cm
(43" x 28")

Price: £3348 GBP

Purlik Anatoly

Meeting

2002
Oil on Canvas
90 х 85 cm
(35" x 33")

Price: £3240 GBP

Purlik Anatoly

Tall Model

2006
Oil on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3240 GBP

Purlik Anatoly

Hamburg Dancers

2009
Acrylic on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3240 GBP

Purlik Anatoly

Games with Bull

2009
Acrylic on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: SOLD

Purlik Anatoly

Tomorrow on Upper Maslovka

2007
Oil on Canvas
100 х 70 cm
(39" x 28")

Price: £2754 GBP

Purlik Anatoly

The Boys from the Red Presnya

2008
Oil on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £3240 GBP

Purlik Anatoly

Peasant Women Hiding from Rain

2007
Oil on Canvas
119 х 58 cm
(47" x 23")

Price: SOLD

Purlik Anatoly

Mathematician on Flight of Stairs

2009
Acrylic on Canvas
100 х 80 cm
(39" x 32")

Price: £2754 GBP

Purlik Anatoly

The Medichi's Milliner

2006
Oil on Canvas
100 x 70 cm
(39" x 28")

Price: SOLD

Page construction : 0.038505077362061