Home > Sizes > Small Height
360 artworks, 30 pages

Malyshko Petro

Exlibris

13,6 x 7,8 cm
(5 1/3" x 3")
Deep Print

Price: POA

Malyshko Petro

Exlibris

9 x 10,3 cm
(3 1/2" x 4")
Deep Print

Price: POA

Malyshko Petro

Exlibris

8,5 x 13,5 cm
(3 1/3" x 5 1/3")
Deep Print

Price: POA

Malyshko Mykola

Heaven

1997
30 x 21 cm
(11 4/5" x 8 1/4")
Oil on Canvas

Price: £972 GBP

Malyshko Mykola

Location

2001
32 x 22 cm
(12 3/5" x 8 2/3")
Oil on Canvas

Price: £972 GBP

Malyshko Mykola

Misfortunes

1997
30 x 22 cm
(11 4/5" x 8 2/3")
Oil on Canvas

Price: £972 GBP

Malyshko Mykola

Contrasts

2006
28 x 22 cm
(11" x 8 2/3")
Oil on Canvas

Price: £1944 GBP

Malyshko Mykola

Tension

2006
30 x 22 cm
(11 4/5" x 8 2/3")
Oil on Canvas

Price: £1944 GBP

Malyshko Mykola

Coast

2001
35 x 32 cm
(13 7/9" x 12 3/5")
Oil on Canvas

Price: £1944 GBP

Malyshko Mykola

Field

2001
35 x 32 cm
(13 7/9" x 12 3/5")
Oil on Canvas

Price: £1944 GBP

Malyshko Mykola

Flashes

2007
35 x 32 cm
(13 7/9" x 12 3/5")
Oil on Canvas

Price: £2916 GBP

Malyshko Mykola

The figure

2006
32 x 22 cm
(12 3/5" x 8 2/3")
Oil on Canvas

Price: £2916 GBP

Page construction : 0.036479949951172