Home > Prices > GBP £POA
1023 artworks, 86 pages

Savchenko Sergei

Polychrome Gourd Sculpture

Poluchrome painting
on gourds

Price: POA

Savchenko Sergei

Morning Rays

1996
Acrylic, mixed media on paper
38cm х 51,5см.

Price: POA

Savchenko Sergei

Untitled VIII

2007
acrylic on canvas
60cm х 60 сm

Price: POA

Savchenko Sergei

White Space

2009
acrylic on paper
50cm х 61сm

Price: POA

Savchenko Sergei

Abstract Composition

1997
acrylic on canvas
100cm х 97 сm

Price: POA

Savchenko Sergei

In Order

2000
Acrylic on Paper
69,4cm х 48,2сm

Price: POA

Savchenko Sergei

Counterform

1996
acrylic on canvas
88cm х 71cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Red on White

2014
acrylic mixed on paper
65 x 42cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Untitled 1

1999
mixed media on paper
67х43cm

Price: POA

Tziupko Vladimir

Twilight

1994-2000, oil on board, 70cm x 50cm

Price: POA

Kurovska Lena

Autumn

oil on canvas on board
20 x 30 cm
(8" x 12")

Price: POA

Ryabchenko Vasili

Temptation

1996
OIl on Canvas
54cm x 45,5cm

Price: POA